BLOG

Víte, jak správně volit do zastupitelstva?

Jak hlasovat v komunalnich volbách do obecního zastupitelstva. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu […]
ČÍST VÍCE

Financování obce a její rozvoj

Základním zdrojem příjmů obce je tzv. rozpočtové určení daní, ze kterého přichází do obecní pokladny finanční prostředky daňové. Dalšími příjmovými položkami jsou nedaňové, kapitálové a transfery. Daňové příjmy celkem tvoří: daň z přidané hodnoty, z příjmů právnických osob, z příjmů fyzických osob, z nemovitých věcí, z hazardu, a dále z poplatků, zejména místních a správních. Zastupitelstvo obce každoročně schvaluje rozpočet […]
ČÍST VÍCE

Digitální mapa akustických děl

Každý rok v době před sklizní a v období sklizně vinné révy si občané Rakvic stěžují na hluk z akustických děl, které plaší špačky a chrání úrodu vinařů. V poslední době nám také bohužel přichází stížnosti na provozování děl především v nočních hodinách. Většinou se to týká majitelů děl mimo vinařský spolek. Ti si naopak […]
ČÍST VÍCE

Každý se může zapojit

Věděli jste, že i vy se můžete zapojit do života obce? Na každém veřejném jednání zastupitelstva budeme rádi s Vámi diskutovat. Můžete i otevřeně komunikovat s vedením obce, ať již se starostou nebo místostarostou. Vždyť přeci slovo „starosta“ je odvozené od slova „starat se“. Náš kandidát na starostu, Pavel Rous, se drží hesla „obec je nás, […]
ČÍST VÍCE
|
chevron-up