Digitální mapa akustických děl

zpět na blog

Každý rok v době před sklizní a v období sklizně vinné révy si občané Rakvic stěžují na hluk z akustických děl, které plaší špačky a chrání úrodu vinařů.

V poslední době nám také bohužel přichází stížnosti na provozování děl především v nočních hodinách. Většinou se to týká majitelů děl mimo vinařský spolek. Ti si naopak svá děla hlídají a snaží se o co nejvíce bezproblémový chod svých děl. Plánujeme proto vytvořit digitální mapu přístupnou veřejně a všem a zanést do ní povolená akustická děla, u kterých zároveň budeme evidovat následující informace:

  • Fotografie děla na pozici kde bude umístěné
  • GPS souřadnice umístění děla
  • Evidenční číslo děla přidělené obcí Rakvice
  • Fotografie evidenční samolepky s číslem děla umístěné na těle děla kvůli kontrole

Takto evidovaná děla zaneseme do digitální mapy. kde budou informace k dispozici pro možnost okamžité lokalizace nahlášení vadného děla formou vyplnění formuláře, případně kontaktování obce nebo přímo vinaře na uvedených kontaktech.
V této mapě bude dále vytvořena funkce možnosti lokalizace a zdokumentování neevidovaného nebo špatně fungujícího děla, které například bude střílet v nevhodnou dobu, nevhodným způsobem nebo bude natočené špatným směrem.
Takto zdokumentované a odeslané podklady budou přes formulář zaslány na obec a budou sloužit jako důkazní materiál a pro následné potrestání viníka z důvodu porušování obecní vyhlášky.

Celou tuto záležitost jistě ocení i vinaři, kteří vychází vstříc obci a respektují obecní vyhlášku a špatné jméno jim dělají jednotlivci, kteří tyto pravidla nerespektují.
Peníze vybrané z pokut, které na základě těchto informací budeme udělovat budou sloužit k dotaci na zakoupení nových laserových děl, o kterých jsme přesvědčení, že daleko lépe poslouží svému účelu aniž by obtěžovaly občany obce.

|
chevron-up