PROGRAM

SPLNĚNÉ BODY PROGRAMU Z ROKU 2022

Akustické plašiče na ochranu vinic proti špačkům

Každoročně se opakující problémy s děly.
Tento bod programu jsme již splnili
PODROBNÉ INFORMACE

Rakvický kozlík

Čeká vás překvapení :-)
termín realizace: 2023
PODROBNÉ INFORMACE

Veřejné osvětlení

Nahrazení stávající technologie moderními prvky.
Tento bod programu jsme již splnili
PODROBNÉ INFORMACE

Dokončení projektu cykloparku ve fotbalovém areálu

Současné zastupitelstvo rozhodlo o vybudování cykloparku.
termín realizace: 2023-2024
PODROBNÉ INFORMACE

Energetická opatření

Chtěli bychom využívat více obnovitelných zdrojů elektrické energie.
zažádali jsme dotaci na solární panely, které se budou intalovat na obecních budovách
PODROBNÉ INFORMACE

Sportovně odpočinkové hřiště pro mládež v ulici Družstevní

Vybudování hřiště pro volnočasové aktivity.

Rekonstrukce a budování nových chodníků

V ulici U Hřiště směrem k ulici Nová.
Hodláme dokončit do konce roku 2023
PODROBNÉ INFORMACE

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Rak na kruhovém objezdu

Na obecním pozemku u kruhového objezdu vytvoříme bezpečné místo pro focení. Součástí bude i informativní tabule. Vše zaneseme do internetových map (point of interest). Raka osvětlíme, aby šel vidět i v noci.

Dokončení realizace projektu "Dílce"

V současné době je ve schvalovacím řízení změna územního plánu. Předpoklad schválení ÚP je na jaře roku 2023. Poté budou vykoupeny zbylé pozemky potřebné pro zahájení výstavby pozemní infrastruktury pro rodinné domy.
Náš cíl je konečně dokončit tuto záležitost, která omezuje rozvoj obce
PODROBNÉ INFORMACE

Realizace projektu bytového domu

V současné době je již vydáno stavební povolení a čeká se na dokumentaci pro realizaci stavby tak, aby bylo možné vypsat ihned veřejnou soutěž na dodavatele stavby. Předpoklad zahájení stavby je jaro 2023.
Chceme dokončit projekt do konce roku 2025
PODROBNÉ INFORMACE

VOLNÝ ČAS

Realizace II. etapy revitalizace Šutráku

Úprava pláže u rybníku Šutrák, výsadba nových stromů a ozelenění okolí, instalace stínících pergol na pláži, vybudování převlékárny.
Zrealizujeme do konce roku 2023
PODROBNÉ INFORMACE

Revitalizace Kamenšťáku

Další rakvický rybník, který je potřeba revitalizovat.
termín realizace: 2023-2024
PODROBNÉ INFORMACE

Revitalizace parku na Luži

Tento park byl dlouhou dobu opomíjen v udržbě, proto je třeba ho zmodernizovat a opravit.
termín realizace: 2023-2024

Zahájení jednání o odkoupení druhé poloviny Sokolovny

Sokolovna (sál i dvůr) nyní patří z jedné poloviny obci Rakvice a z jedné poloviny Tělocvičné jednotě Sokol Rakvice.
termín realizace: 2022-2026
PODROBNÉ INFORMACE

Rekonstrukce fotbalových kabin

Fotbalové kabiny jsou v havarijním stavu a je potřeba rekonstrukce.
termín realizace: 2024-2026

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Opravy obecních komunikací

Rekonstrukce cest, krajských komunikací v obci, rozšíření parkovišť, nové přechody pro chodce.
termín realizace: 2022-2026
PODROBNÉ INFORMACE

Parkovací plocha pod školou

Parkování u školy - věčný problém
termín realizace: 2023-2024
PODROBNÉ INFORMACE

ŠKOLA

Rekonstrukce a vybavení školy

Ve spolupráci s vedením bychom rádi připravovali projekty vedoucí k zajištění konkurenceschopné školy.
termín realizace: 2022-2026
PODROBNÉ INFORMACE

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotní středisko

Úzká spolupráce se současnými poskytovateli zdravotnických služeb tak, abychom v obci udrželi současný standard poskytovaných služeb.

ÚŘAD

Otevřený úřad a zkvalitnění služeb pro občany

Plánujeme úřad více „otevřít občanům“ a zajistit kvalitnější služby občanům.

KULTURA A SPOLKY

Podpora kultury, spolků a veřejných akcí

Komunitní setkávání lidí tvoří páteř spokojeného soužití. Budeme podporovat aktivity v obci.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vybavení pro hasiče

V dnešní době klimatických změn jsou pro nás hasiči neocenitelnou složkou při řešení přírodních pohrom, jako jsou povodně, tornáda apod. A proto nám záleží na jejich vybavenosti a akceschopnosti

OSTATNÍ

Kolumbárium - rozšíření hřbitova a vybudování kolumbária.

Co se nepovedlo současnému starostovi, my zvládneme :-)

Nové reklamní tabule při vstupu do obce

Máme v plánu instalovat nové reklamní tabule při vstupu do obce.
termín realizace: 2023
PODROBNÉ INFORMACE
|
chevron-up