zpět na celý program

Akustické plašiče na ochranu vinic proti špačkům

Tento bod programu jsme již splnili

O co jde:

V poslední době nám přichází stížnosti na provozování děl především v nočních hodinách. Bohužel se to týká majitelů děl mimo vinařský spolek. Ti si svá děla hlídají a snaží se o co nejvíce bezproblémový chod svých děl.
Plánujeme digitálně zakreslit stávající děla, včetně jejich GPS souřadnic, pro možnost okamžité lokalizace a následného potrestání viníka z důvodu porušování obecní vyhlášky.

Jak bylo doposud postupováno:

V letošním roce zastupitelstvo obce rozhodlo ve spolupráci s vinaři pořídit laserové plašící dělo, které bude umístěno u školy.

|
chevron-up