zpět na celý program

Dokončení realizace projektu "Dílce"

Náš cíl je konečně dokončit tuto záležitost, která omezuje rozvoj obce

O co jde:

Jedná se o velmi komplikovanou záležitost ve vztahu k rozvoji obce. Dotčená lokalita má mnoho vlastníků. Většina z nich již obci pozemky prodala, nicméně stále chybí vykoupit cca 20 % území, bez kterého je realizace nemožná. Se současnými vlastníky bylo již mnohokrát jednáno. Nyní se čeká na změnu územního plánu, aby se mohlo pokračovat. Zbývající vlastníci mají po změně územního plánu zájem obci prodat část potřebných pozemků nebo je směnit za stavební parcely v lokalitě.

Jak bylo doposud postupováno:

- vykoupilo se téměř 80 % pozemků v lokalitě
- zahájila se změna územního plánu, která je nezbytná pro pokračování

Jak chceme postupovat:

1
schválení změny územního plánu
2
dohoda se zbývajícími vlastníky o prodeji nebo směně pozemků v lokalitě
3
vypracování projektové dokumentace na vybudování infrastruktury.
4
veřejná soutěž na dodavatele infrasturktury
5
prodej stavebních pozemků občanům podle kritérií stanovených zastupitelstvem

Soubory k zobrazení

Znázornění projektu

:

|
chevron-up