zpět na celý program

Podpora kultury, spolků a veřejných akcí

O co jde:

  • Opět vydávat Rakvický zpravodaj 4x ročně, který bude doručován zdarma všem do schránek. SPLNĚNO. Rakvický zpravodaj již vychází opět čtvrtletně a v novém redesignu.
  • Podpora spolků a občanů v obci při pořádání veřejných akcí.
  • Pořádání kulturních akcí pro děti. PRŮBĚŽNĚ SE PLNÍ. Kulturní komise byla posílena o nové členy avelmi aktivně se podílí na přípravě a samotné realizaci těchto akcí.
  • Větší spolupráce s místními sdruženími, např. rybáři – větší investice do Kačenárny a okolí jezer, podpora mládeže.
  • Plánujeme také otevřít bezplatné kurzy pro vzdělávání seniorů.
  • |
    chevron-up