zpět na celý program

Opravy obecních komunikací

termín realizace: 2022-2026

O co jde:

 • Kompletní rekonstrukce cesty za družstvem (panelka). V současné době je hotový projekt. Plánovaný termín realizace je v průběhu roku 2024.
 • Oprava komunikace v ulici Zahradní a Družstevní.
 • Rozšíření odstavného parkoviště u Šutráku (směrem ke sběrnému dvoru). - Splněno
 • Vytvoření parkovacích „zálivů“ - ul. Dolní.
 • Postupné opravy polních cest dle pozemkové komplexní úpravy.
 • Rozšíření parkovacích míst u železnice.
 • Opravy krajských komunikací v obci: ul. Nádražní, ul. Dolní, ul. Horní – pokračovat v jednání o rekonstrukci s vlastníkem komunikací - Jihomoravský kraj.
 • Nové přechody pro chodce v blízkosti obecního úřadu, u Šutráku.
 • |
  chevron-up