zpět na celý program

Realizace projektu bytového domu

Chceme dokončit projekt do konce roku 2025

O co jde:

Obec Rakvice se dlouhodobě potýká s nedostatkem nájemních bytů. Proto současné zastupitelstvo rozhodlo vybudovat bytový dům, který bude sloužit jak seniorům (malé nájemní byty), tak i mladým rodinám (startovací byty).

Jak bylo doposud postupováno:

- na základě soutěže byl vybrán autor projektu, který vypracoval projekt pro stavební povolení, které již nabylo právní moci
- v současné době se ještě zhotovuje projekt pro realizaci stavby

Jak chceme postupovat:

1
vypracování dokumentace pro provedení stavby
2
veřejná soutěž na dodavatele stavby
3
realizace stavby dodavatelem
4
předání díla dodavatelem

Soubory k zobrazení

|
chevron-up