zpět na celý program

Rekonstrukce a vybavení školy

termín realizace: 2022-2026

O co jde:

Společně s vedením školy připravujeme následující projekty:

 • pořízení nové vzduchotechniky do sportovní haly,
 • vybudování nové venkovní učebny a nářaďovny (v současné době je hotový projekt a čeká se na stavební povolení), financováno z projektu IROP,
 • obnova povrchu venkovního tartanového hřiště,
 • nové osvětlení, kanalizace a toalety na přístavbě 1. stupně, které jsou již nevyhovující,
 • instalace herních prvků na dvorku mezi starou a novou budovou (dostupné veřejnosti) včetně výsadby rostlin, zazelenění plochy,
 • rekonstrukce rozpadající se zídky před školou a zvýšení počtu parkovacích míst u autobusové zastávky,
 • instalace funkčního zastínění všech oken – snížení provozních nákladů, financováno z IROP,
 • výměna oken ve školní jídelně,
 • dokončení nové IT infrastruktury v MŠ a školní jídelně,
 • obnova vybavení učeben a zázemí pro učitele z projektů EU.
 • Jak bylo doposud postupováno:

  V současné době se staví přístavba mateřské školy, která bude hotová na konci roku 2022. Dále se připravuje žádost na dotaci z EU ve výši cca 20 mil. korun na modernizaci školy, která by měla být podána v ještě v tomto roce.

  Jak chceme postupovat:

  1
  společně s ředitelem školy připravovat projekty s dotací EU
  |
  chevron-up