zpět na celý program

Otevřený úřad a zkvalitnění služeb pro občany

O co jde:

  • Plánujeme úřad více „otevřít občanům“. Více úředních dnů (Po-čt).
  • Větší informovanost občanů. Pravidelně aktualizovat seznam investičních akcí a dění v obci.
  • Častější čištění obecních komunikací a údržba zeleně v obci i mimo obec.
  • Kalendář pravidelných termínů pro jednání zastupitelstva obce tak, aby bylo možné pravidelně projednávat a kontrolovat postup odsouhlasených investic.
  • Pořízení kvalitnější techniky pro servis obce: cisterna na zalévání vodou atd.
  • Nábor nových zaměstnanců pro technické služby. Aktuálně máme dvě volná místa.
  • |
    chevron-up