zpět na celý program

Vybavení pro hasiče

O co jde:

V rámci připravenosti obce na přírodní nebezpečí a živelné pohromy nebo při problémech s dodávkami energií pořídit záložní zdroje, 10-20 ks polních lehátek a spacáků, nouzové přikrývky, přenosné AKU svítilny, power-banky apod. Důvodem jsou rozmary počasí a s tím spojené přírodní jevy, které v našich končinách dokáží způsobit přírodní katastrofu. Rádi bychom se řídili heslem „kdo je připraven, není zaskočen“.

|
chevron-up